Disclaimer

Onze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met Administratie - en belastingadvieskantoor Scheele. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

De op of via deze internetsite verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod, advies of dienst. De informatie op de website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact met ons op te nemen. Op dergelijke werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden raadplegen op deze website.

 

Rechten

De rechten over deze site en op alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen, berusten bij Administratie - en belastingadvieskantoor Scheele, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Administratie - en belastingadvieskantoor Scheele niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Administratie - en belastingadvieskantoor Scheele aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie. Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is.

Administratie - en belastingadvieskantoor Scheele is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur. Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die Administratie - en belastingadvieskantoor Scheele niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door Administratie - en belastingadvieskantoor Scheele uitgesloten.

Toepasselijk recht en algemene voorwaarden

Op alle betrekkingen tussen Administratie - en belastingadvieskantoor Scheele en derden – relaties, cliënten, bezoekers van de website en anderen – is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Op alle opdrachten die Administratie - en belastingadvieskantoor Scheele uitvoert zijn de algemene voorwaarden, die bepalingen inzake beperking van aansprakelijkheid bevatten, van toepassing. U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen via deze website.

Meer rechtsgebieden

 • Arbeidsrecht Arbeidsrecht
  Arbeidsrecht: arbeidsovereenkomsten arbeidsvoorwaarden cao's concurren...
 • Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht
  • Opstellen en beoordelen van diverse contracten • Advisering en b...
 • Contracten Contracten
  Contracten: Het is verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen...
 • Belastingaangifte Belastingaangifte
  Scheele kan u de lastige belastingaangiften volledig uit handen nemen....
 • Belastingadvies Belastingadvies
  Het inrichten van uw administratie is een nauwkeurig werkje, waarbij h...
 • Fiscaal recht Fiscaal recht
  BTW-fraude: voorkomen is beter dan genezen! Steeds vaker leest men ove...
 • Fiscaal strafrecht Fiscaal strafrecht
  Heeft u fiscale problemen die uit de hand dreigen te lopen? Wij zijn g...
 • Fiscaal boeterecht Fiscaal boeterecht
  Nunc vulputate, nunc nec consequat volutpat, metus felis ornare mi, a ...